Porównanie materiałów

Materiały z jakich wykonywane są odwodnienia liniowe można podzielić na 2 grupy ogólne: beton (wraz z jego odmianami) oraz tworzywa sztuczne. Każdy z materiałów posiada inną charakterystykę, która może być wyznacznikiem naszego systemu. Na tym etapie analizy można z całą odpowiedzialnością podjąć stwierdzenie, iż nie ma jednego – najlepszego materiału stosowanego do produkcji odwodnień. Zakładając, że nie mamy specyficznych warunków pracy systemu takich jak zanieczyszczenia chemiczne lub stężone-organiczne, a system nasz ma służyć głównie do odprowadzania wody sprawa nieco się upraszcza, gdyż wszystkie dostępne materiały będą tak samo „odporne” na kontakt z wodą.

W tym momencie możemy skupić się na charakterystykach materiałów pod kątem łatwości montażu, transportu i codziennego użytkowania.

Odwodnienia produkowane z tworzyw sztucznych takich jak PE-HD, PVC, PE cechują się bardzo niską wagą, przez co są łatwe w transporcie i montażu. Specyfikacja tworzyw sztucznych daje nam dodatkowo bardzo gładką powierzchnię, która sprzyja utrzymaniu czystości, a co za tym idzie drożności systemu. Co więcej, niska waga produktu nie wpływa negatywnie na wytrzymałość, gdyż większość projektowana jest zgodnie z ideą „plastra miodu”.

Odwodnienia wykonane z tworzyw sztucznych są łatwe w montażu, dzięki przygotowanym na etapie produkcji „zamkom”, które pozwalają na wykonywanie trwałych i szczelnych połączeń bez konieczności dodatkowego uszczelniania.

Jeśli chodzi o produkty wykonane z betonu lub polimerobetonu to charakterystyczną cechą tych produktów jest bardzo wysoka waga, co powoduje zwiększenie kosztów transportu i utrudnia montaż, często wymagając specjalnych urządzeń. Waga 1 metra odwodnienia wykonanego z betonu z rusztami żeliwnymi niejednokrotnie przekracza 50kg, przy czym analogiczne odwodnienie wykonane z tworzywa także z rusztem żeliwnym waży zazwyczaj do 20kg.

Z pełną świadomością można stwierdzić tylko, że w produktach wykonanych z polimerobetonu udało się wyeliminować większość wad betonu, ale niestety waga pozostała bez zmian.