Po co odwodnienie liniowe?

Wciąż zmieniające się warunki atmosferyczne, oraz skutki uboczne zurbanizowania obszarów coraz częściej wymuszają stosowanie systemów wspomagających odprowadzanie wody deszczowej.
Od sprawności takiego systemu zależy bezpośrednio bezpieczeństwo naszego majątku.

Wiele osób zadaje sobie pytanie: „instalować odwodnienie czy nie?” – odpowiedź jest bardzo prosta:

„Jeśli grunt został utwardzony i przylega bezpośrednio do nieruchomości to na pewno TAK”

Jeśli woda opadowa nie ma możliwości swobodnego spływu w sposób nie narażający naszych dóbr na zalanie należy bezwzględnie wykonać odwodnienie zbierające wodę powierzchniową i odprowadzić ją za pośrednictwem systemu rur w odpowiednie miejsce. Wodę tą można doprowadzić m.in. do studni chłonnych, zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych itp.

Rodzaje odwodnień

Jest kilka systemów odprowadzenia wody, ale podstawowy podział, to odwodnienia punktowe lub liniowe.

Odwodnienie punktowe

System odwodnienia punktowego formowany jest poprzez stworzenie odpowiedniego spadku powierzchni na określonym terenie, tak aby woda wpadała do wyznaczonych lejów.

Wady:

  • Trudna konserwacja
  • Możliwość utrudnień w ruchu pojazdów
  • System nieestetyczny architektonicznie

Jest kilka systemów odprowadzenia wody, ale podstawowy podział, to odwodnienia punktowe lub liniowe.

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego składa się z wcześniej wyprodukowanych korytek wraz z szeroką gamą rusztów w zależności od klasy obciążeń. Odwodnienie liniowe ma na celu zbieranie oraz odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji.

Zalety:

  • Redukcja ilości rur pod powierzchnią gruntu
  • Łatwość czyszczenia i konserwacji
  • Możliwość wykorzystania odwodnienia liniowego jako elementu architektonicznego

Zastanawiasz się, czym jest odwodnienie, po co odwodnienie w ogólne wykonywać? Otóż eksperci są zgodni, że warunkiem odpowiedniej funkcjonalności danego obszaru, w szczególności parkingu jest należyte zagospodarowanie gromadzącej się na tym terenie wody. Przeprowadzenie określonych zmian, czynności, dzięki którym nadmiar wody zostanie odprowadzony z takiego miejsca, jest nazywane odwodnieniem. W odniesieniu do odwodnienia w szczególności parkingów, mają zastosowanie następujące rodzaje odwodnień:

  • odwodnienie powierzchniowe,
  • odwodnienie wgłębne (drenaż).

Te rodzaje odwodnień są najczęściej w praktyce wykonywane. Po co odwodnienie w takiej formie? Przede wszystkim, by zwiększyć trwałość i przystępność korzystania z danej przestrzeni, która jest poddawania odwodnieniu. Oczywiste jest, że parkujący czuje się komfortowo, gdy po zaparkowaniu samochodu, nie musi stawać w błocie, czy zmagać się z problemami wyjazdu z takiego miejsca autem. Z uwagi na to, większych wątpliwości nie budzi to, po co odwodnienie należy wykonywać.

Rodzaje odwodnień w praktyce

Analizując rodzaje odwodnień, należy zauważyć, że wdrożenie na danym terenie systemu odwodnienia powierzchniowego sprowadza się do ukształtowania odpowiednich spadków terenu (poprzecznych, podłużnych), a także na doprowadzeniu do tego, aby odwadniany obszar był finalnie położony wyżej od sąsiednich terenów. Tak w przypadku mniejszych parkingów jak i wielkopowierzchniowych zdecydowanie konieczne jest zastosowanie systemu odwodnień liniowych, który szybko jest w stanie odprowadzić napływającą wodę. Istotą natomiast odwodnienia wgłębnego (tzw. drenażu) jest zagospodarowanie wody, która znajduje się na terenie poniżej przestrzeni odwodnianego parkingu, co polega na jej przejęciu i odprowadzeniu z tej powierzchni.