Odwodnienie punktowe, a liniowe

Wykorzystanie odwodnienia jest bardzo ważne dla osuszenia terenu, zabezpieczenia przed gromadzeniem się wody, a także przed zalaniem obiektów i posesji. Prawidłowo przeprowadzone i zaplanowane ułatwi odprowadzanie wody, nawet w dużych ilościach. Odwodnienie punktowe ma na celu stworzenie odpowiedniego leja, do którego spływa woda. Trzeba jednak zaznaczyć, że odwodnienie punktowe jest bardzo trudne w konserwacji w porównaniu do liniowego. Odpływ punktowy może sprawiać pewne utrudnienia w poruszaniu się użytkowników dróg, a jego powierzchnia w przeciwieństwie do odwodnienia liniowego zajmuje dużo miejsca tylko w jednej lokalizacji, przez co nie zbiera wód spływających z okolicy. Odwodnienie punktowe nie sprawia pozytywnego wrażenia i z perspektywy estetyki nie prezentuje się jako spójny element architektoniczny. Odwodnienie liniowe pozwala zredukować ilość zakupionych rur w całym systemie kanalizacyjnym odprowadzającym wodę.

Odpływ punktowy – czy warto?

Odpływ punktowy nie przynosi aż tak dobrych efektów, jak system liniowy. Ten drugi sprawdza się nie tylko na drogach i prywatnych posesjach, ale jest także wykorzystywany na parkingach oraz lotniskach. Jego niezawodność, łatwy system montażu, a także niski koszt w porównaniu do punktowego odwodnienia przemawia zdecydowanie właśnie za tą opcją. Stosowane w sposób poprzeczny lub podłużny w zależności od ukształtowania terenu zbiera spływającą wodę na całej długości, nie tylko w jednym punkcie. To usprawnia cały proces i przynosi bardziej wymierne efekty i korzyści dla użytkowników powierzchni narażonych na tworzenie się dużych zbiorowisk z wód opadowych.