Odwodnienia powierzchniowe

Odwodnienia powierzchniowe są systemami stosowanymi w miejscach, które ze względu na utwardzony teren odprowadzają gromadzącą się na nim wodę. Odbywa się to zarówno na powierzchniach prywatnych, jak i publicznych. Najczęściej są to przydomowe posesje, ale także parkingi, drogi, a również lotniska. Forma takiego odwodnienia przybiera kształt systemu liniowego lub punktowego. Takie rozwiązanie jest wykorzystywane w przypadku powstania zagrożenia z powodu nagłych zbiorowisk wodnych, które wynikają z ulewnych deszczów. Powierzchnie utwardzone, jak przykładowo asfalt, nie przepuszczają wody, co blokuje jej wchłanianie do gleby. Zbyt duża jej ilość może powodować podtopienia, a także uszkodzenia obiektów oraz problemy z przemieszczaniem się.

Odwodnienia powierzchniowe prezentują wysoką jakość wykonania z trwałych materiałów, które wykazują dużą odporność na wodę, a także zawarte w niej substancje olejne, zasadowe, solne, również kwasowe. Odwodnienia powierzchniowe są wykorzystywane ponadto w okolicy garażów, ulic oraz tarasów. W zależności od lokalizacji i przeznaczenia, stosuje się klasyfikację systemu od A do F. Klasa A świadczy o systemach przydomowych, natomiast klasa F informuje o wytrzymałości materiału w zastosowaniach odwodnienia na lotniskach. Odwodnienia powierzchniowe są łatwe w montażu, dzięki czemu można przeprowadzić go samodzielnie. Są odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych i proste w czyszczeniu oraz konserwacji. Mogą stanowić element architektury krajobrazu spójny z otoczeniem, równocześnie spełniając swoje funkcje odwadniające.

© Copyright - Odwodnienia Liniowe MUFLE