Odprowadzanie wód opadowych z posesji

Odprowadzanie wód opadowych wiąże się z doborem prawidłowo skonstruowanego i zaprojektowanego systemu odwadniającego, który polega na wykorzystaniu wysokiej jakości korytek z polietylenu o zwiększonej gęstości, a także rusztów ze stli nierdzewnej lub ocynkowanej. O rozmiarze i wytrzymałości wybranego rozwiązania decyduje otoczenie i miejsce, w którym ma zostać zamontowany system. Sposób rozlokowania odwodnienia może przebiegać przez środek obiektu, wzdłuż jego ścian, tuż przy bramie wjazdowej, a także poprzecznie wzdłuż garażu. Odprowadzanie wód opadowych wiąże się również z przepustowością kanału. Jego prawidłowakonserwacja oraz czyszczenie z pozostałości w formie liści, czy piasku ułatwia uzyskanie szybkiego tempa i przepustowości odwodnienia.

Odprowadzenie wód opadowych z posesji nie musi sprawiać wielu trudności. Montaż korytek koncentruje się w znacznej mierze na zastosowaniu mechanizmu zębowego, czyli pióro- wpust, który zapewnia optymalne i funkcjonalne uszczelnienie połączeń w całym kanale. Odprowadzenie wód opadowych z posesji nie powinno odbywać się do już istniejącego systemu. Można w tym przypadku zastosować syfon, który jednak ogranicza przepływ. Lepszą metodą jest wkopanie tunelu rozsączającego lub rury drenażowej. Pierwsze rozwiązanie spełnia swoje zadanie, o ile nie wykorzystuje się go również do odprowadzania wody chociażby przy myciu pojazdów. Druga opcja jest jeszcze tańsza, przewiduje zakup kilkumetrowej rury, która przy minimalnej chłonności gruntu przyjmie duże ilości wody.

© Copyright - Odwodnienia Liniowe MUFLE